เตรียมถวายรางวัลยอดนักกีฬาแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมถวายรางวัลยอดนักกีฬาแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

วันนี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล ด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเตรียมถวายรางวัลแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงนำทัพนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย และชนะรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ประเภทศิลปะการบังคับม้า ประเภททีม โดยจะถวายรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันกีฬาแห่งชาติ ภายในอินดอร์สเตเดียม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้คณะกรรมการ เตรียมพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาดีเด่น 10 ประเภทรวม 33 รางวัลให้กับสุดยอดนักกีฬาและผู้บริหารกีฬาประจำปี 2560 โดยการพิจารณานักกีฬาที่จะได้รับรางวัลดีเด่นในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากการได้รับรางวัลในระดับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก,กีฬาระดับโลก,กีฬานานาชาติ,เอเชียนเกมส์,ซีเกมส์ และกีฬาอาเซียน ประกอบกับเป็นนักกีฬาที่เป็นตัวอย่างของสังคมด้วย

สำหรับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 10 ประเภทประกอบด้วย
1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นและรอง (ชาย-หญิง)
2.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นและรอง (ชาย-หญิง)
3.นักกีฬาอาชีพดีเด่นและรอง
4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นและรอง
5.นักกีฬาพิการดีเด่น (ชาย-หญิง)
6.ชนิดกีฬาทีมดีเด่นและประเภทกีฬาทีมดีเด่น
7.ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น
8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น
9.สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น
10.บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น

ที่มา: http://news.ch7.com/detail/254713

Like and Share!