Asian Championship 2018

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมการแข่งขันขี่ม้า รายการ Asian Championship 2018 ณ สนามขี่ม้า สโมสรขี่ม้า Thai Polo & Equestrian Club บางละมุง พัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค.60  มีนักกีฬาจากประเทศต่างๆเข้าร่วมถึง 6 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น การตาร์ อินโดนีเซีย อินเดีย อิหร่าน และไทย

 

 

 

Like and Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *